Původní stav rámu bez obrazu

Restaurování: rokokový rám